voorkomen ontstopping

Ontstopping voorkomen

Een ontstopping voorkomen kun je allerlei tips in acht nemen. In dit artikel beschrijven we een aantal van deze tips. Wil je niet meer te maken krijgen met een verstopping? Dan zullen deze tips zeker van pas komen.

Ontstopping voorkomen in de Keuken

Ontstopping voorkomenVet is slecht voor leidingen. De kans op een ontstopping is groot. Ook pannen die vet zijn kun je het beste eerst met een keukenrol schoonmaken, alvorens je deze gaat afwassen. Vanzelfsprekend kun je de gootsteen ook niet als prullenbak gebruiken. Gooi er dus geen resten van eten, olie of afval in.

Dit werkt een verstopping in de hand. Het is ook aan te raden om een zeefje in de spoelbak te plaatsen. Zo zorg je er voor dat veel afval niet in de afvoer terecht komt en je veel kunt opvangen. Dit kun je in de afvalbak gooien. Lees hier welke hulpmiddelen u het beste kunt gebruiken.Badkamer

Haar in afvoer verstoptIn een badkamer is het aan te raden om het putje van de douche schoon te maken. Hier kun je haren uithalen en met de douchekop kun je het putje schoonmaken. In de wastafel kun je haren ook het beste uit het afvoerputje halen. Dit geldt ook voor resten zeep.

Je kunt ook de zwanenhals met regelmaat schoonmaken en zo een ontstopping voorkomen. Hier kan ook vuil in achter blijven en aankoeken. Dit laatste veroorzaakt ook met regelmaat verstoppingen.

Soda

Mocht je vaker last hebben van verstoppingen dan kun je  door soda bij de supermarkt te kopen eens in de maand soda door de gootsteen doen, samen met heet water. Door deze handeling met regelmaat te doen is de kans groot dat je verstoppingen kunt voorkomen. We raden je overigens niet aan om chemische middelen te gebruiken. Bij het gebruik van deze middelen is voorzichtigheid geboden, want er kan grote schade ontstaan aan leidingen. Sommige middelen zijn dusdanig agressief dat ze complete leidingen kunnen vernielen.

Frituurvet

Er zijn nog altijd mensen die frituurvet door de gootsteen gooien. Na bijvoorbeeld het bakken van oliebollen met oudjaar komt het nogal eens voor dat dit vet in het toilet of soms zelfs in de gootsteen wordt gedaan. De meeste mensen hebben geen kwade bedoelingen, maar door onwetendheid veroorzaken ze wel een probleem. Dit vet lost namelijk niet op in water. De gootsteen kan verstopt raken en de problemen reiken vaak verder dan alleen de eigen gootsteen.

Via de gootsteenafvoer kan de olie op de rioolwaterzuivering terecht komen, daar vervuilt de olie het zuiveringsslib. In het rioolstelsel kan het vet gaan klonteren en kunnen er verstoppingen ontstaan. Kostbaar extra onderhoud aan het rioolstelsel is een logisch gevolg. Lever frituurvet dus in bij de hiervoor bedoelde inleverpunten. Overigens er door waterschappen vrijwel ieder jaar opgeroepen om het gebruikte frituurvet niet via de gootsteen of het toilet weg te spoelen, maar helaas geven veel mensen hier geen gehoor aan.

Tip: Ontstoppingsdienst