Wat is een vetafscheider precies?

Het spreekt voor zich dat we allemaal bij ons thuis te maken krijgen met vet. Heel wat van dit vet gaat mee met warm water in de leidingen. Op het eerste zicht lijkt dat geen probleem te zijn, maar dat is het wel degelijk. Vetten die zich in het afvalwater bevinden zijn namelijk één van de belangrijkste veroorzakers van verstopte leidingen. Bovendien is het zo dat ze er ook nog eens voor zorgen dat de waterzuiveringskosten aanzienlijk de lucht in schieten. Voor vet geldt immers dat het niet oplost in water. Bijgevolg gaat het zich afzetten op de wanden van de riolering. Valt dit probleem dan helemaal niet te voorkomen? Toch wel, namelijk door gebruik te maken van een vetafscheider. Voor menig aantal horecazaken geldt dat ze er tegenwoordig (verplicht) voor kiezen om een dergelijke vetafscheider te plaatsen. Wil je daar graag ook meer over te weten komen? Dan is dat mogelijk hier op deze pagina!

             Wat mag je verwachten van een vetafscheider?

Het concrete doel waar een vetafscheider voor wordt ingezet heeft betrekking tot het tegenhouden van bezinkbaar en drijvend vuil dat zich in het afvalwater bevindt. Dit aldus voordat het zich een weg baant tot in het rioolstelsel. Een dergelijke installatie bestaat in de praktijk uit twee verschillende virtuele onderdelen. We maken hierbij een onderscheid tussen:

 

  1. De slibvang ruimte;
  2. De daadwerkelijke vetafscheider;

 

Voor de eerste ruimte geldt dat de zware resten naar de bodem zakken. Dit terwijl in de tweede ruimte de vetten terug boven zullen komen drijven op het water. Tussen deze beide ruimtes in ontstaat er water dat vrij is van slib en vetten. Voor dit water geldt dat ze op een efficiënte manier kan worden afgevoerd naar de riolering. Een vetafscheider kan in de praktijk bestaan uit twee afzonderlijke putten, maar er kan ook sprake zijn van slechts één put. In het laatste geval betekent dit dat de beide ruimten worden gecombineerd tot slechts één put. Voor deze installatie geldt in de praktijk dat ze louter en alleen dienst kan doen voor grootkeukens en voor de horeca. Dit betekent dat het absoluut niet de bedoeling is dat bijvoorbeeld sanitair- en regenwater worden aangesloten op de vetafscheider.

             Hoe moet het onderhoud van een vetafscheider worden uitgevoerd?

Na verloop van tijd zal je kunnen vaststellen dat de vet- en sliblaag in de vetafscheider zal gaan aandikken. Om te voorkomen dat vetten en bijvoorbeeld etensresten op een bepaald ogenblik toch nog zullen doorspoelen tot in het riool zal je kunnen vaststellen dat het regelmatig reinigen van de vetafscheider een absolute must is. Er dient rekening mee te worden gehouden dat je deze reiniging niet zelf kan en mag uitvoeren. Er dient hiervoor dan ook steeds een beroep te worden gedaan op een speciale leidingswagen. Na het reinigen geldt voor de vetafscheider dat ze terug gevuld dient te worden met koud water. Doe voor het reinigen van je vetafscheider in de praktijk altijd een beroep op een erkende ruimingsdienst. Enkel en alleen voor deze bedrijven is het namelijk mogelijk om je na afloop van de reiniging een zogenaamd verwerkingsattest aan te leveren. Dit attest doet dienst als garantie dat het afval uit de vetafscheider op een ecologisch verantwoorde manier zal worden verwerkt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *